บทความ - ทำไมเราต้องเสีย ภาษี


ทำไมเราต้องเสีย ภาษี
Share :

ทำไมเราต้องเสีย ภาษีเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเราถึงต้องเสียภาษีกันทุกคน การเสียภาษี มีความจำเป็นกับเราอย่างไร และการเสียภาษี ก็ไม่ได้มีแค่รูปแบบของบุคคลธรรมดา การเสียภาษียังมีในรูปแบบองค์กรทางธุรกิจด้วย ทำไม เราต้องเสียภาษี?

 

     "การเสียภาษี" อย่างที่เราทุกคนต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราทุกคนต้องเสียภาษี ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ นอกจากที่เราต้องเสียภาษี แบบบุคคลธรรมดาแล้ว คุณทราบหรือไม่ว่าองค์กรทางธุรกิจต่างๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเสียภาษี เช่นกัน เพียงแต่รูปแบบการเสียภาษี เหล่านั้น จะแตกต่าง จากการเสียภาษี แบบบุคคลธรรมดาอย่างเราๆ โดยสิ้นเชิง

 

     ความหมายของ "การเสียภาษี" ก็คือเงินที่เรียกเก็บจากประชาชน ภายในประเทศ เพื่อให้ทางภาครัฐนำไปพัฒนาประเทศ จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าแท้จริงแล้ว ภาษี มีอยู่ 2 ประเภท นั่นคือ

 

     ภาษีทางตรง ที่สามารถเรียกเก็บได้จากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ และภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการทางการค้า, บริการ และอุตสาหกรรม

 

     ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชน เมื่อซื้อสินค้า และบริการต่างๆ ที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งประชาชนทุกคน จำเป็นที่จะต้องเสียภาษี โดยทางภาครัฐได้นำภาษีที่ได้ในส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน กลับมาเช่นเดิม นั่นก็คือ การนำไปจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการ เพื่อบริการประชาชน และใช้จ่ายเป็นค่าน้ำ, ค่าไฟ ของสถานที่ราชการต่างๆ และนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เช่น สร้างถนน, สร้างโรงเรียน เป็นต้น

 

     ในส่วนภาษี ที่เรียกเก็บจากสถานที่ประกอบการ หรือธุรกิจขนาดเล็กย่อมเยา อาทิเช่น สถานที่ประกอบการที่เปิดใหม่ หรือธุรกิจขนาดย่อม เราจะเรียกได้ว่าเป็น ภาษีเงินได้ หรือภาษีบุคคลธรรมดานั่นเอง โดยภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาทั่วไป เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของกิจการ หรือธุรกิจอะไรก็ตามแต่ ที่มีตัวเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว จะเข้าข่ายอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ โดยปกติจะทำการเรียกเก็บเป็นรายปี โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ก็ตาม ผู้มีรายได้ ต้องนำไปยื่นแสดงรายการภาษี  ส่วนภาษีเงินได้ นิติบุคคล จะเรียกเก็บจากนิติบุคคล ที่มีความหมายถึงการรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในการจดทะเบียน เพื่อก่อตั้งกลุ่มขึ้นประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในที่นี้ หมายถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดต่างๆนั่นเอง

 

     และหลักเกณฑ์ในการคิดเงินภาษีจากผู้ประกอบการธุรกิจ เชื่อได้เลยว่า มีหลายคนไม่น้อยเลยที่ยังไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี

 

     ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว จะต้องไปเสียภาษีตามหลักเกณฑ์ดังนี้ กรณีไม่มีคู่สมรส และมีเงินได้ที่ประเมินแล้วเกิน 30,000 บาท จะต้องเสียภาษี ถ้าน้อยกว่านี้ จะได้รับการยกเว้น กรณีมีคู่สมรส ต้องมีเงินได้ที่รวมกันแล้วเกิน 60,000 บาท และห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ถ้ามีเงินได้เกิน 30,000 บาท ก็ต้องเสียภาษีเช่นกัน ส่วนที่มาของภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น มีที่มาที่ไปแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ และประเภทของภาษี จะมีมาในรูปแบบกำไร, ยอดรายได้, เงิน, รายจ่ายในประเทศ หรือจะเป็นกำไรออกจากประเทศไป เป็นต้น

 

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

     สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คุณสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ถ้าในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นแบบแสดงรายการ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่ง อำเภอท้องที่ ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

 

     ในกรณีสำนักงานสรรพากรอำเภอมิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอ แต่ในปัจจุบัน ทางกรมสรรพากร ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากขึ้น โดยเปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยคลิกไปที่เว็บไซต์การยื่นแบบแสดงภาษี แล้วเลือกลักษณะการเสียภาษีของผู้ประกอบการ จากนั้นจึงค่อยกรอกแบบฟอร์ม เท่านี้ ก็เป็นอันเสร็จตามขั้นตอนของวิธีการยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ผู้ประกอบการ ควรตระหนักไว้ว่า เงินภาษีที่จ่ายออกไปนั้น จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุด ผลดีก็จะมาตกอยู่กับตัวผู้ประกอบการนั่นเอง

 

     ดังนั้น การจ่ายภาษี จึงเป็นหน้าที่ที่พลเมืองเต็มขั้นอย่างพวกเราต้องพึงกระทำ อย่าได้คิดพยายามบ่ายเบี่ยง หรือหาช่องว่างทางกฎหมายที่จะหลบเลี่ยงไม่จ่าย เพราะสรรพากร คงไม่ปล่อยให้คุณลอยนวลอย่างแน่นอน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก moneyhub

Created : 18-03-2020


บทความที่น่าสนใจ

รีเช็คตัวเองว่ากำลังวางแผนการเงินพลาดหรือไม่

ภาษีครึ่งปีลดได้ แค่รู้จักวางแผน