บทความ - ข้อควรรู้ก่อนวางแผนภาษีด้วยตัวคุณเอง


ข้อควรรู้ก่อนวางแผนภาษีด้วยตัวคุณเอง
Share :

ข้อควรรู้ก่อนวางแผนภาษีด้วยตัวคุณเอง     สิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหากมีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือภาษีที่เพิ่มเป็นเงาตามตัว แล้วเราจะทำอย่างไรให้ภาษีส่วนนี้ลดลง เช็คก่อนว่าเราควรรู้เรื่องภาษียัง และวางแผนยังไงไม่ให้พลาดด้วยหลักการง่าย ๆ

 

     ถ้าพูดถึงการวางแผนภาษี..หลายท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก….รายละเอียดค่อนข้างเยอะ แต่การวางแผนภาษีถือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ในการวางแผนการเงินของเราที่เราควรใส่ใจ เพราะการที่เรามีความรู้เรื่องภาษี จะช่วยให้เราสามารถยื่นเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและใช้สิทธิลดหย่อนได้ครบถ้วน และยังสามารถทำให้เราประหยัดภาษี และมีเงินออมเพิ่มขึ้นได้

 

     ซึ่งเราจะมาสรุปข้อควรรู้ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยจะแบ่งเป็น 5 หัวข้อ หลัก ๆ ดังนี้

 

1. รู้ประเภทเงินได้

     โดยเงินได้พึงประเมินได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน / ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้ เงินค่าภาษีอากรที่ผู้อื่นจ่ายแทนให้ เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด สิ่งแรกเลย คือ เราต้องรู้ว่าเงินได้ของเราเป็นประเภทไหน หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่

 

2. รู้แหล่งและถิ่นเงินได้

     คือ เนื่องจากมี หน้าที่การงาน กิจการที่ทำ กิจการของนายจ้าง ทรัพย์สิน หากเป็นแหล่งที่มาของเงินได้ จากในประเทศไทย ไม่ว่าผู้มีเงินได้จะมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยเสมอ

 

     ตามหลักถิ่นเงินได้จากต่างประเทศ ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย โดยต้องเข้าเงื่อนไข 2 ข้อนี้ คือ

 

  1. ผู้มีเงินได้เป็น “ผู้อยู่ในประเทศไทย” ในปีภาษีนั้น
  2. ผู้มีเงินได้นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้น

 

     ผู้อยู่ในประเทศไทย หมายถึง ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยระยะเวลาหนึ่งหรือรวมกันทั้งหมด 180 วันในปีเดียวกัน หากอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน จะไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย จึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

3. รู้สิทธิลดหย่อน

     คือ สิทธิที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด หากเรารู้ว่ามีสิทธิอะไรบ้าง จะสามารถช่วยให้เราใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

 

4. รู้แบบภาษีเงินได้

      เงินได้บุคคลธรรมดาประเภทใด ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแบบไหน และกำหนดยื่นแบบเมื่อไหร่

 

5. รู้อัตราภาษี

เงินได้สุทธิ = เงินได้ทั้งหมด – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนต่างๆ

      คำนวณเงินได้สุทธิ เพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้ โดยเราสามารถคำนวณเงินได้ของเราว่าอยู่ในอัตราภาษีที่ต้องเสียเท่าไหร่

 

ตัวอย่างการคำนวณ เช่น เงินได้สุทธิ (เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) = 1,500,000 บาท

 

เงินได้สุทธิ 750,001 – 1,000,000 บ. เสียภาษี 20%

เงินได้สุทธิ 1,000,001 – 2,000,000 บ. เสียภาษี 25%

 

โดยคำนวณแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนเงินได้ 1,000,000 บาทแรก อัตราภาษี 20% เสียภาษี 115,000 บ.

ส่วนเกิน 1,000,000 บาท คือ 500,000 บาท เสียภาษีอัตรา 25% เสียภาษี 125,000 บ.

 

รวมภาษีที่ต้องชำระ 115,000 + 125,000 = 240,000 บาท

 

     การวางแผนภาษีทั้ง 5 ข้อนี้ คงจะพอเป็นแนวทางสำหรับทุกท่านในการวางแผนภาษีกันนะคะ หรือใครอยากวางแผนภาษีกับเราเพิ่มเติม สามารถปรึกษาได้กับทีงานของเราได้เลยค่ะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก finnomena

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

สไตล์การลงทุน คุณเป็นแบบไหน

มือใหม่ ลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การลงทุนมีความเสี่ยง! ถ้าไม่ได้วางแผนลงทุนตามแบบแผนนี้

Created : 24-04-2020


บทความที่น่าสนใจ

สไตล์การลงทุน คุณเป็นแบบไหน

วางแผนการเงินเกี่ยวกับมาตรการภาษี เยียวยาโควิด-19