บทความ - เรื่องภาษีน่ารู้ ของคนทำธุรกิจ E-Commerce


เรื่องภาษีน่ารู้ ของคนทำธุรกิจ E-Commerce
Share :

เรื่องภาษีน่ารู้ ของคนทำธุรกิจ E-Commerceยุคนี้ การทำธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ความรู้ในเรื่องภาษี กับการทำธุรกิจ E-Commerce จึงเป็นเรื่องที่ควรรู้ไว้ก่อน เพื่อประดับความรู้ในการทำงานต่อไป เพราะสำหรับนักธุรกิจ ภาษี เป็นเรื่องสำคัญ

 

     ทุกวันนี้ ประเทศไทยของเรา ได้ก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ที่เรียกว่า "Digital Economy" อย่างเต็มตัว ซึ่งเห็นได้จากจำนวนคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นถึง 31 ล้านคน รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือสูงขึ้นถึง 77 % และเป็นที่แน่นอนว่า สิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อเจ้าของธุรกิจในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา นั่นคือ การปรับตัวตามโลกออนไลน์เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านขายของออนไลน์ หรือเปิดบริการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ใช้ Social Network เป็นตัวช่วยในการค้าขาย อย่าง Facebook, Instagram แถมยังมีบริการตอบคำถาม Hot Line อีกต่างหาก

 

     สำหรับคนที่กำลังทำธุรกิจที่เรียกว่า E-Commerce หรือกำลังสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ E-Commerce คงจะมีข้อสงสัยในเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีมากมาย การที่เราทำธุรกิจแบบนี้ เราจะต้องเสียภาษีแบบไหนและอย่างไรบ้าง สามารถติดตามได้จากบทความในวันนี้กันเลย

 

1. รายได้จากธุรกิจ E-Commerce ต้องเสียภาษีหรือไม่

     คำตอบคือ ต้องเสีย เพราะเรามีรายได้จากการทำธุรกิจแบบนี้ จะไม่เสียภาษีได้อย่างไร ( ข้อกฎหมายเพิ่มเติม : มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฏากร )

 

2. ต้องเสียภาษีประเภทไหนและอย่างไรบ้าง

     คำถามต่อมา หลังจากที่เรารู้ตัวว่าต้องเสียภาษีแล้ว นั่นคือ เราจะต้องเสียภาษีประเภทไหน และอย่างไรบ้าง เรามาตรวจสอบจากรูปแบบของธุรกิจและรายได้กันก่อน

 

     รูปแบบธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจ E-Commerce ของเรานั้นอยู่ในรูปแบบของ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

 

     บุคคลธรรมดา จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามการคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ และเงินได้พึงประเมิน ตามวิธีการดังต่อไปนี้

วิธีคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ ( รายได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน )

- รายได้ : ถือเป็นเงินได้จากการขายสินค้าและบริการ ( เงินได้ประเภทที่ 8 )

- ค่าใช้จ่าย : สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราเหมา และหักตามค่าใช้จ่ายจริง โดยขึ้นอยู่กับอัตราค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดของธุรกิจแต่ละประเภท

- ค่าลดหย่อน : สามารถใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนตามกฎหมายได้ เช่น คู่สมรส, บุตร, ประกันชีวิต

- คำนวณภาษี : ด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้า

วิธีคำนวณภาษีจากเงินได้พึงประเมิน

     เพราะในกรณีเราที่มีเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนจำนวนมากกว่า 60,000 บาท ให้นำยอดเงินได้คูณด้วย 0.005 และถ้าภาษีที่คำนวณได้ตามวีธีนี้ มีจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท ได้รับยกเว้นภาษี แต่ถ้าคำนวณได้ภาษีเกินกว่า 5,000 บาท ให้เปรียบเทียบต่อ ว่าภาษีที่คำนวณได้จากทั้งสองวิธีนั้น วิธีไหนได้จำนวนภาษีสูงกว่า ให้เลือกเสียตามวิธีนั้น

     นิติบุคคล ถ้าเป็นรูปแบบนิติบุคคล ( ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ) จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคำนวณตามเกณฑ์ที่เรียกว่า "กำไรสุทธิตามกฎหมายภาษีอากร" ( ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฏากร ) ซึ่งสำหรับการเลือกเสียภาษีตามรูปแบบนี้นั้น จะมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนในการคำนวณกำไรสุทธิ ซึ่งแนะนำให้หาผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีเป็นผู้ดูแลจะสะดวกกว่า

 

     รายได้ อีกประเด็นหนึ่ง คือ จำนวนของรายได้ เพราะมีภาษีอีกประเภทหนึ่งที่ต้องเสีย นอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั่นคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเมื่อไรก็ตามที่ธุรกิจ E-Commerce ของเรามีรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาท ต่อปี รู้ตัวได้เลยว่า เรามีหน้าที่จะต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงมีหน้าที่จัดทำรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมชำระภาษี อีกด้วย

 

3. ไม่เสียภาษีได้ไหม

     คำตอบคือ ไม่ได้ เพราะจะถือว่าธุรกิจของเราทำผิดกฎหมาย และต้องมีการรับโทษ โดยการเสียค่าปรับและดอกเบี้ย ที่เรียกว่า "เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม" ที่จะต้องเสียในอัตราแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของภาษี แต่รับรองได้ว่า ข้อนี้ไม่สนุกแน่นอน เพราะยังไงการทำถูกต้องย่อมดีกว่าอยู่แล้ว

 

     สำหรับคนเคยได้ยิน ใครก็คงกระซิบแนะนำมาว่า แอบๆ ทำก็ได้ ไม่ต้องไปเสียภาษีหรอก ก็ขอแนะนำนะว่า อย่าไปเสี่ยงดีกว่า เพราะว่าทางสรรพากร เคยออกข่าวประชาสัมพันธ์ไว้ ถ้าใครคิดหลีกเลี่ยงหลบหนีภาษี มีสิทธิติดตามเจออย่างแน่นอน เพราะกรมสรรพากรมีข้อมูลจากทุกแหล่งซึ่งทำการค้าอยู่แล้ว นั่นเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก krungsri

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

- ทำไมเราต้องเสีย ภาษี

- วางแผนการเงินเกี่ยวกับมาตรการภาษี เยียวยาโควิด-19

Created : 30-03-2020


บทความที่น่าสนใจ

ทำความรู้จักกับ ฟอเร็กซ์ ( Forex )

วิกฤตโควิดเราต้องรอด จัดระเบียบการเงินให้ดี