บทความ - ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้


ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้
Share :

ภาษีที่คนทำธุรกิจต้องรู้เรื่องภาษี มือใหม่อย่างเราอาจะเป็นเรื่องที่ปวดหัว ทั้งเสียภาษี ต่างๆนาๆ แต่วันนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ  ใครหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องมาปวดหัวกับภาษี  ให้เข้าใจภาษีมากขึ้น

 

เรื่องภาษีเป็นเรื่องไม่ควรมองข้าม ทุกสาขาอาชีพต้องศึกษาให้ดี เพราะภาษีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ไม่อยากให้เจ้าของธุรกิจเก่ง ๆ หรือทุกสาขาอาชีพที่ต้องเสียภาษีแล้ว ต้องมาตกม้าตายเรื่องนี้ จะมีอะไรบ้างวันนี้มาดูกัน

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมาย สำหรับภาษีประเภทนี้จะเก็บกับคนทำธุรกิจที่จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบของบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วน หมายความว่ากิจการของเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้อย่างแน่นอน โดยแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีสองแบบ ได้แก่ แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดระบบบัญชี และแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ที่ต้องยื่นภายในสองเดือนหลังรอบบัญชีภาษีครึ่งปีอีกด้วยนั่นเอง

 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

ภาษีนี้ฟังดูเป็นภาษากฎหมาย แต่พูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นภาษีที่ถูกหักไว้ “ล่วงหน้า” หมายความว่า เราสามารถขอคืนภาษีประเภทนี้ได้ โดยกฎหมายกำหนดให้คนที่จ่ายเงินให้กับกิจการของเรา หรือคู่ค้าของเราที่ซื้อของจากเรามีหน้าที่หักภาษีไว้เมื่อมีการจ่าย ซึ่งเป็นไปตามประเภทของเงินได้ และตามอัตราภาษีที่กำหนด

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนี้หลายคนจะรู้สึกว่ามันใกล้ตัว เพราะการที่เราซื้อของกินของใช้เราต้องจ่ายภาษีประเภทนี้โดยอัตโนมัติ สำหรับคนทำธุรกิจ ภาษีนี้เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากคนทำธุรกิจ หรือให้บริการประเภทต่าง ๆ โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ฯลฯ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ตาม

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

สำหรับภาษีประเภทนี้จะถูกจัดเก็บในธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงตามชื่อ อันได้แก่ กิจการธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ใครที่ไม่ได้ทำกิจการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีประเภทนี้ก็สามารถข้ามไปได้

 

อากรแสตมป์

 

สำหรับอากรแสตมป์นั้นดูเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก แต่ก็จัดเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรอีกประเภทหนึ่งเช่นกัน จะเรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอากรแสตมป์ โดยจะใช้การขีดฆ่าแสดงถึงการใช้แสตมป์ดังกล่าว รายละเอียดสามารถเข้าไปอ่านแบบเจาะลึกได้ที่เว็บของสรรพากร

 

แต่อย่างไรก็ตามภาษีที่เราเสียๆกันอยู่หรือเพิ่งรู้จักก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นบทความเดียวแล้วอธิบายจบได้เลย เรื่องนี้ต้องศึกษาให้ลึกจริงๆ เพื่อทำความเข้าใจต่างๆ หากใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการปรึกษาภาษี ต่างๆ  วางแผนการเงินเพื่อทำธุริจ ก็สามารถติดต่อเราได้เสมอ

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

วางแผนการเงินเกี่ยวกับมาตรการภาษี เยียวยาโควิด-19

ทำไมเราต้องเสีย ภาษี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก krungsri

Created : 23-03-2020


บทความที่น่าสนใจ

วางแผนภาษีอย่างไรให้มั่นคง

เราพลาดหรือป่าวตอนที่ยื่นภาษี